3343957758f3e3354c0edc6b7a49dcf3_0

en ru
 
 

Ищу Стегостенко Алексей Анатольевич

Dzień dobry! Pomocy!Może ktoś coś widział lub wie. Zaginął brat w Warszawie. 22.01.1987 r. Obywatel Polski. 25 marca opuścił dom i od tego czasu jego miejsce pobytu nie jest znane. Przy sobie były tylko dokumenty. Good morning! Help!Maybe someone saw something or knows something. My brother is missing in Warsaw. 22.01.1987 Polish citizen. On March 25, he left the house and since then his whereabouts are unknown. He only had his papers on him. Добрый день! Помогите!Может кто-то что-то видел или знает. Пропал брат в Варшаве. Стегостенко Алексей Анатольевич, 22.01.1987гр. Гражданин Польши. 25 марта вышел из дома и с тех пор его местонахождение неизвестно. С собой были только документы. +79088601790 email:79782052750@mail.ru

 
2021-03-29 | 07:22 |